Federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen Noord-Holland.

26 mei 1986 wordt de vereniging lid van de Federatie, een overkoepelend orgaan, die staat voor de belangen van alle aangesloten verenigingen.
De vereniging verplicht zich door het lidmaatschap de uitvaartkisten bij de Federatie af te nemen. ( Behoudens uitzonderingen, waarbij de betrokken familie de wens te kennen heeft gegeven dat de kist van een andere leverancier betrokken moet worden ).

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, houdt de Federatie een vergadering, waarvoor alle aangesloten verenigingen een uitnodiging ontvangen.

In deze vergaderingen wordt van elkaars kennis en ervaring gebruik gemaakt.
Tevens ondersteunt de Federatie haar leden in tal van onderwerpen.

U kunt de website van de Federatie bezoeken op www.ufnh.nl