Kosten begrafenis en crematie

 

De vereniging regelt en verzorgt de hele uitvaart.

Aan alle onderdelen wordt aandacht besteed.

Allereerst wordt door de uitvaartverzorgster een keuze gemaakt voor het al dan niet inschakelen van het verzorgingsteam. Zij helpen eventueel de uitvaartverzorgster met het verzorgen van de overledene.

Er wordt met de nabestaanden besproken of er gekozen wordt voor een begrafenis of crematie.

De kist wordt uitgezocht, het rouwtransport geregeld, al of niet met volgauto's.

De rouwkaarten en de advertenties worden opgesteld.

De dragers worden besproken.

Zo ook de bloemen, condoleanceregister, condoleance en de koffietafel.

Aan elk facet zit echter een kostenplaatje.
Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel € 6000,00 bedragen.
Hierbij zijn de kosten van een eventuele grafsteen niet inbegrepen.
Belangrijk is dat de familie van te voren weet hoe hoog de kosten bij benadering zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. Uiteindelijk heeft de familie de beslissende stem.

Onze vereniging werkt op basis van kostende prijs, d.w.z. Dat alle aan de vereniging in rekening gebrachte kosten voor een uitvaart zonder winstopslag aan de opdrachtgever worden doorberekend.

U ontvangt binnen 8 weken na de uitvaart een factuur van de vereniging, waarin gespecificeerd de kosten worden benoemd. De vereniging betaalt de gemaakte kosten aan alle ingeschakelde partijen/bedrijven.  


Om eventuele financiële problemen te voorkomen, kunt u voor de kosten van een uitvaart een verzekering afsluiten.

“De Laatste Eer” werkt al sinds 1983 samen met de Nederlandse Uitvaartverzekering Mij “NUVEMA”.

Lidmaatschap “De Laatste Eer”

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 7,00 per jaar, per gezin, gehuwd of samenwonend.
Kinderen vanaf 18 jaar vallen niet meer onder het gezinslidmaatschap en dienen dus zelfstandig lid te worden.

Voor het gemak kunt u ook een formulier automatische incasso invullen en naar ons opsturen.

Bij een uitvaartverzorging van een niet-lid worden extra kosten in rekening gebracht.

Bij verhuizing graag uw adreswijziging aan ons doorgeven.